Đảng viên trẻ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Hai, 26-08-2019, 18:06
Diễn đàn "Đảng viên trẻ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

NDĐT - Chiều 26-8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình tổng kết đợt hoạt động "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác", T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn "Đảng viên trẻ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

Tại Diễn đàn, các đảng viên trẻ ưu tú làm theo lời Bác năm 2019 đã trao đổi, thảo luận một cách thẳng thắn, sôi nổi về các vấn đề, như: những yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, đoàn viên, thanh niên và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận chính trị tư tưởng.

Nhiều đại biểu đã làm rõ vai trò của Đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng cách chủ động tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng trau dồi, nâng cao trình độ, phẩm chất, bản lĩnh chính trị.

Một số ý kiến tại Diễn đàn cho rằng, tính tiên phong, xung kích, tình nguyện và những hành động, hoạt động, mô hình, giải pháp cụ thể của Đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên là yếu tố tiên quyết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhiều đại biểu cho rằng, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, môi trường không gian mạng, mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ, yếu tố tiêu cực và là môi trường, phương tiện mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá, phủ nhận và từng bước xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Đội ngũ đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên với khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ phải không ngừng rèn luyện để phản bác những luận điệu sai trái đó trên môi trường không gian mạng, mạng xã hội.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, 408 Đảng viên trẻ ưu tú làm theo lời Bác năm 2019 cũng tham gia các diễn đàn khác, như: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Đảng viên trẻ tiên phong các phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh", "Đảng viên trẻ tích cực học tập, sáng tạo theo lời Bác dạy", "Đảng viên trẻ rèn luyện tính trách nhiệm, nói đi đôi với làm theo Di chúc của Bác" và "Tu dưỡng, rèn luyện tính gương mẫu, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản trẻ".

LINH PHAN