Dâng hương tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Thứ Tư, 22-01-2020, 03:17

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, theo truyền thống dân tộc, ngày 21-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đã tới dâng hương, tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Ðảng và Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn - người đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì khát vọng thống nhất đất nước; nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam.

* Tới dâng hương Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp của Ðảng và dân tộc; nhấn mạnh, những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước hơn 30 năm qua khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp đổi mới mà Tổng Bí thư Trường Chinh là người đề xuất và khởi xướng.

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Ðỗ Mười. Nhắc lại những kỷ niệm với Tổng Bí thư Ðỗ Mười, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn nói đến sự day dứt của đồng chí về nguy cơ tụt hậu của đất nước, về sự tăng trưởng dưới tiềm năng và đất nước cần tận dụng được cơ hội để bứt phá.

* Tới dâng hương đồng chí Phạm Văn Ðồng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1955 đến năm 1987, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đồng chí Phạm Văn Ðồng có một cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, là nhà ngoại giao tài năng có uy tín trên thế giới và nhà văn hóa lớn của dân tộc. Ðồng chí không chỉ là người đứng đầu Chính phủ lâu năm nhất mà còn là một trí tuệ uyên bác, người hết sức chú trọng văn hóa và phát huy vai trò của văn hóa trong hoạt động cách mạng.

* Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Ðại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người mà tên tuổi gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV