Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình

Thứ Sáu, 02-10-2020, 13:30
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch nước.

Ngày 2-10, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao và biểu dương những thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình; biểu dương 497 điển hình tiên tiến và ghi nhận những cố gắng trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh.

Đồng chí đề nghị tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác Hồ đã năm lần về thăm Ninh Bình. Đó là tăng cường đoàn kết trong Đảng, ngoài Đảng, đoàn kết lương giáo; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn hiệu quả. Phát huy giá trị lịch sử văn hóa ở vùng đất Cố đô Hoa Lư ngàn năm văn hiến; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; tận dụng lợi thế các tuyến cao tốc và giao thông; thu hút mạnh đầu tư tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp hữu cơ và đặc biệt là tập trung phát triển du lịch; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu...

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình -0
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng hỗ trợ cho học sinh tỉnh Ninh Bình.  

Tỉnh cần tập trung đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu;quan tâm lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng kịp thời nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 200 suất học bổng cho học sinh Ninh Bình, trị giá 200 triệu đồng. 

Với chủ đề thi đua “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Nội dung thi đua tập trung vào tám vấn đề, gồm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm năm tới; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm tăng bình quân 8,5%/năm. Phấn đấu đến năm 2025, công nghiệp - xây dựng chiếm 49 %; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,5%; dịch vụ chiếm 42,5%; giá trị sản xuất đạt 160 triệu đồng/ha canh tác; doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng trở lên; 25% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và toàn dân.

Dịp này, 125 tập thể và 255 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào thi đua được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen. 

LÊ HỒNG