Đại hội thi đua yêu nước, ngày hội lớn của công nhân, viên chức, lao động

Thứ Hai, 28-09-2020, 14:13
10 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội.

Ngày 28-9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X, giai đoạn 2015-2020.

Dự và chỉ đạo Đại hội, có Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư Trần Thanh Mẫn. 

Tham dự Đại hội có 464 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn, các điển hình tiên tiến xuất sắc là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua trong CNVCLĐ cả nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua  T.Ư nhấn mạnh, Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của đoàn viên, CNVCLĐ và giai cấp công nhân cả nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Qua đó, tiếp tục khơi dậy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, cổ vũ sức sáng tạo to lớn và nhiệt tình cách mạng của đội ngũ CNVCLĐ trước yêu cầu mới của đất nước; phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

 5 năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động; phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu; thu hút hàng triệu CNVCLĐ ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia.

Từ các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;” Văn hóa, thể thao”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đã xuất hiện nhiều tấm gương công nhân, viên chức, lao động điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được Tổng Liên đoàn phát động hơn hai thập kỷ, khẳng định hiệu quả thiết thực nhất, là phong trào quan trọng có tính lan tỏa rộng rãi trong các khu vực, đặc biệt là khu vực sản xuất kinh doanh. Cho đến nay, phong trào vẫn khẳng định vị thế là phong trào thi đua trọng tâm trong CNVCLĐ cả nước. 

Kết quả lao động quả cảm, sáng tạo, cần cù của hàng triệu CNVCLĐ để đất nước có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội, đã thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016 -2020) mà Đảng và Chính phủ đề ra. Công lao đó trước hết thuộc về đông đảo CNVCLĐ cả nước trong đó có hàng vạn tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt ra cho đất nước và tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn hơn và truyền thống vẻ vang đã đạt được; đồng thời, phải khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng và phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, động viên, khích lệ người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng thử thách khó khăn, nỗ lực phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mình, vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước; tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn quốc, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

ĐẶNG THANH HÀ