Đại hội điểm của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

Thứ Sáu, 21-02-2020, 15:47
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tham Đôn khóa mới ra mắt đại hội.

NDĐT - Ngày 21-2, bước vào ngày làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ xã Tham Đôn, thuộc Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên và là đại hội điểm của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo do Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII trình trước đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tham Đôn khóa XIII; lấy ý kiến đại hội giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh bí thư đảng bộ trong số cấp ủy vừa trúng cử. Đồng chí Tăng Trung Bảo được đại hội giới thiệu, đạt tỷ lệ 99% và bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy xã Tham Đôn, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt tỷ lệ 100%. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tham Đôn đã bầu năm đồng chí vào Ban Thường vụ khóa mới, các đồng chí Quách Xuân Hiệp, Huỳnh Văn Bằng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững. Xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nghị quyết Đại hội cũng đề ra 20 chỉ tiêu, trong đó chú trọng tăng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 62 triệu đồng; diện tích trồng lúa 5.050 ha, trong đó, lúa đặc sản 3.700 ha, năng suất bình quân 6,1 tấn/ha, sản lượng 30.805 tấn; diện tích trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày 1.871ha; hằng năm tổng đàn gia súc 8.680 con, gia cầm 300.000 con; diện tích nuôi thủy sản 1.000 ha, tổng sản lượng 1.695 tấn; giá trị sản xuất đạt 186 triệu đồng/ha; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội là 160 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu huyện giao; phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 là 90% trên tổng số dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5%; hằng năm phát triển từ bảy đảng viên trở lên; hơn 90% đảng viên được phân loại từ “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên…

​Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tham Đôn Tăng Trung Bảo cho biết, Tham Đôn là xã có 73% dân số là đồng bào dân tộc khmer nên Đảng ủy, UBND xã sẽ lãnh chỉ đạo thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của bộ máy chính quyền xã; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân trong xã Tham Đôn tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NGUYỄN PHONG