Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 8

Thứ Năm, 16-07-2020, 15:01
Quang cảnh Đại hội.

Ngày 16-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (HLKHVCN) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện HLKHVCN Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan T.Ư và 18 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; cùng 176 đảng viên đại diện cho hơn 1.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng ủy Khối và đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Viện.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà Đảng bộ Viện HLKHVCN Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng bộ Viện cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, luôn đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác giáo dục chính trị, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phát huy sự đồng thuận, thống nhất cao giữa Đảng ủy với lãnh đạo Viện trên các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm công tác, nỗ lực, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Viện HLKHVCN Việt Nam cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, bám sát và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện được thúc đẩy mạnh mẽ, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và thu được nhiều kết quả có giá trị cao. Thông qua các nhiệm vụ khoa học, chương trình nghiên cứu trọng điểm đã hình thành nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, năng lực nghiên cứu và cơ sở vật chất của các đơn vị được nâng cao.

Viện đã công bố 10.675 công trình, tăng 11,6% so nhiệm kỳ trước (số công trình công bố quốc tế tăng 57,6%), là đơn vị luôn dẫn đầu cả nước và có thứ hạng khá trong khu vực về nghiên cứu cơ bản. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng rộng rãi, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ đời sống, quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền đất nước. Nhiều cán bộ, đảng viên và tập thể của Đảng bộ Viện được trao tặng các giải thưởng quốc tế, giải thưởng quốc gia có uy tín, như: Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Kovalevskaia, Giải thưởng Quả cầu vàng; được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương Lao động và Huân chương Chiến công (các hạng); Chính phủ tặng cờ thi đua; Thủ tướng tặng bằng khen. Hằng năm, bình quân Đảng bộ Viện kết nạp được 61 đảng viên mới; hơn 90% số tổ chức đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có tổ chức đảng yếu kém.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Viện HLKHCN Việt Nam tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Viện phấn đấu kết nạp 300 đến 350 đảng viên mới; hằng năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, tạo đột phá về chất trong nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tại đại hội, thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng trao Cờ thi đua của Đảng ủy Khối tặng Đảng bộ Viện HLKHVCN Việt Nam về thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015- 2020.
 

HOÀNG LÂM