Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư kết thúc thành công

Thứ Sáu, 30-10-2020, 01:23

Sáng 29-10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự. 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Với sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá, Đảng bộ Khối sẽ tập trung nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là đề cao trách nhiệm nêu gương, Đảng ủy Khối nêu quyết tâm làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị và đổi mới công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% số đảng viên trong Đảng bộ học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và 100% số đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng bộ Khối. Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho khoảng 30 nghìn quần chúng ưu tú; phấn đấu kết nạp từ 16 nghìn đảng viên mới trở lên. Hằng năm, 100% số đảng bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có hơn 95% số đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% số tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 14 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thông tin về việc phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, sau Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Sơn Minh Thắng sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ Khối cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng.

* Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức họp báo, thông tin những nội dung cơ bản về kết quả qua ba ngày Đại hội. 

Trả lời, làm rõ thêm một số câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội cuối cùng trong số 67 đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương; đã diễn ra trên tinh thần đổi mới, khẩn trương trong bối cảnh cả nước hướng về miền trung đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ. Đại hội nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời phát huy trách nhiệm, tinh thần dân chủ, thẳng thắn của mỗi đại biểu dự đại hội thông qua lá phiếu bầu. Việc bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng, đều đạt số lượng qua một lần bỏ phiếu. Các vị trí chủ chốt đều trúng phương án nhân sự đã được phê duyệt với tỷ lệ phiếu tập trung; trong đó 2 trong số 14 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là nữ... 

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đề nghị, sau đại hội, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc, tạo không khí phấn khởi tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

PV