Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ tám, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Tư, 08-07-2020, 04:12

Ngày 7-7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ tám, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự đại hội, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc đã chú trọng thực hiện các chuyên đề về công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đảng ủy cơ quan UBDT và Ban Cán sự đảng UBDT đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tập trung cao độ trong công tác xây dựng đề án, chính sách do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách mang tính chiến lược, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, được Quốc hội phê duyệt là một dấu mốc lịch sử trong công tác dân tộc… 

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ tám đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đảng bộ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng các đề án, chính sách vùng DTTS và miền núi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ cơ quan UBDT trong công tác phối hợp, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan UBDT cần đặc biệt coi trọng và thực hiện thật tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu nhằm xây dựng Đảng bộ và cơ quan UBDT thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT khóa tám, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu bốn đại biểu (một đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa tám, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV