Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu các đảng bộ: Bộ Ngoại giao và quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 12-08-2020, 04:33

Trong hai ngày 10 và 11-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Ngoại giao dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28 được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao; vừa là dịp kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết quả của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng cho nhiệm kỳ tới, vừa nhìn lại chặng đường 75 năm triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và tổng kết những đóng góp của công tác đối ngoại sau gần 35 năm đổi mới. Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Ngoại giao cùng Ban Cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng giữ vững vai trò lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần triển khai đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước; củng cố môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm các lợi ích quốc gia dân tộc, trong đó có bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Thay mặt Ban Cán sự đảng, đồng chí Phạm Bình Minh ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động phức tạp, khó lường, đất nước đang trong giai đoạn hội nhập sâu rộng và toàn diện, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Ngoại giao nặng nề hơn, Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức hoạt động phù hợp điều kiện hoạt động ở cả trong nước và ngoài nước.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Bộ Ngoại giao đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc, phù hợp điều kiện đặc thù của ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, đóng góp xây dựng và bảo vệ đất nước.

* Ngày 11-8, Đảng bộ quận 2, TP Hồ Chí Minh, tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân biểu dương Đảng bộ và nhân dân quận 2 đã kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ quận và những thành quả của thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, quận 2 sẽ là thành viên của khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố với chức năng là trung tâm tài chính, phát triển các ngành dịch vụ chung quanh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Để phấn đấu là nơi có chất lượng sống tốt nhất TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ quận cần có cái nhìn tổng quát, toàn diện hơn nữa về thế mạnh, điều kiện sẵn có cũng như những khó khăn, vướng mắc cần được tập trung tháo gỡ. Đồng thời, các quan điểm chỉ đạo của thành phố cần được nắm kỹ, qua đó nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh to lớn trong nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đã xác định. Quận 2 phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch tổng thể trên địa bàn; kiên trì giữ vững quy hoạch được phê duyệt, kiên quyết không để quy hoạch bị phá vì đầu tư tự phát hay vi phạm trật tự xây dựng đô thị; cần tiếp tục nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ; xây dựng Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý quận 2 trong giai đoạn mới theo định hướng là trung tâm tài chính của khu vực, y tế kỹ thuật cao, thể dục thể thao đa năng góp phần hình thành khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố.

Đảng bộ quận 2 phấn đấu đến cuối năm 2025 đưa tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại đạt 90% trở lên theo hướng đa dạng, hiện đại, phù hợp với quy hoạch. Trong giai đoạn 2020 - 2025, doanh thu ngành dịch vụ, thương mại tăng bình quân từ 20% đến 25%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân từ 5% đến 7%/năm…

PV