Đại hội bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy tại Hà Nam

Thứ Sáu, 10-07-2020, 17:58
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục khóa mới ra mắt

Sau ba ngày làm việc, ngày 10-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Lục (Hà Nam) nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở duy nhất của tỉnh Hà Nam bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả toàn diện. 

Kinh tế phát triển toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50,9 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 470 tỷ đồng, gấp 1,45 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; năm 2020 ước đạt 115,8 tỷ đồng, tăng bình quân 11,9%/năm. Đến 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,75%. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Bình Lục tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển. Xây dựng huyện Bình Lục phát triển theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa. Phấn đấu huyện cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua đó đề ra các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 18 chỉ tiêu chủ yếu, ba nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá.

Cụ thể, phấn đấu, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 79 triệu đồng/năm; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; số hộ nghèo giảm 1/2 so với đầu nhiệm kỳ; huyện có từ ba xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên… 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Lục đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự đại hội, quán triệt sâu sắc tư tưởng, định hướng và mục tiêu tổng quát của Trung ương trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những định hướng lớn của tỉnh trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, sáng suốt để lựa chọn bầu vào Ban chấp hành đảng bộ những đồng chí bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí về trí tuệ, mẫu mực về đạo đức… Nhất là đảng bộ huyện Bình Lục được Ban chấp hành đảng bộ tỉnh tin tưởng lựa chọn thực hiện chủ trương bầu Bí thư Cấp ủy tại đại hội. 

Đây là chủ trương đúng đắn, là bước tiến dân chủ trong Đảng, phát huy vai trò trực tiếp của đại biểu dự đại hội. Đồng chí Bí thư đề nghị mỗi đại biểu phải phát huy quyền dân chủ trực tiếp của mình, lựa chọn và bầu đồng chí Bí thư cấp ủy thực sự tiêu biểu cho trí tuệ tập thể, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong đảng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nhân sự, Đại hội đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Lục khóa XXVII tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Bình Lục khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu BCH Đảng bộ huyện Bình Lục khóa XXVIII,  gồm 34 đồng chí.

ĐÀO PHƯƠNG