Công bố tám nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Thứ Sáu, 25-09-2020, 14:15
(Ảnh: quochoi.vn)

Ngày 24-9, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc có công văn gửi các cơ quan báo chí về việc công bố tám nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, cụ thể như sau:

1) Nghị quyết số 997/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2) Nghị quyết số 999/NQ-UBTVQH14 ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).

3) Nghị quyết số 1000/NQ-UBTVQH14 quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia.

4) Nghị quyết số 1001/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5) Nghị quyết số 1005/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

6) Nghị quyết số 1006/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7) Nghị quyết số 1007/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm và cho thôi làm thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

8) Nghị quyết số 1008/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Toàn văn các nghị quyết nêu trên được đăng trên Báo Nhân Dân điện tử tại địa chỉ: http//www.nhandan.com.vn; và trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội: http//www.quochoi.vn.

VĂN CHÚC (Nguồn: Vụ Thông tin - VPQH)