Công bố năm Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Năm, 04-06-2020, 17:02

NDĐT - Ngày 4-6, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có công văn gửi tới các cơ quan thông tấn, báo chí về việc đăng tải năm Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, cụ thể như sau:

1) Nghị quyết số 944/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

2) Nghị quyết số 945/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Triệu Thế Hùng.

3) Nghị quyết số 946/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình.

4) Nghị quyết số 952/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

5) Nghị quyết số 955/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.