Công bố 10 nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Tư, 07-04-2021, 12:53
(Ảnh: quochoi.vn)

Ngày 5-4, Tổng Thư ký Quốc hội , Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc có công văn gửi các cơ quan báo chí đăng tải các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể như sau: Tại Nghị quyết số 137/2021/QH14, Quốc hội (QH) quyết nghị bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu QH TP Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch QH nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia;

Tại Nghị quyết số 136/2021/QH14, QH miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch QH nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân;

Tại Nghị quyết số 139/2021/QH14, QH bầu các đại biểu QH khóa XIV gồm: ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định giữ chức vụ Phó Chủ tịch QH khóa XIV;

Tại Nghị quyết số 138/2021/QH14, QH miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch QH khóa XIV đối với các ông, bà: bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển.

Các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm:

1) Nghị quyết số 1238/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2) Nghị quyết số 1239/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3) Nghị quyết số 1241/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4) Nghị quyết số 1242/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5) Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

6) Nghị quyết số 1246/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn văn các nghị quyết nêu trên được đăng trên Nhân Dân điện tử tại địa chỉ: http//www.nhandan.com.vn; và Cổng thông tin điện tử Quốc hội: http//www.quochoi.vn.

VĂN CHÚC