Coi trọng nắm bắt và thông tin định hướng dư luận xã hội

Thứ Năm, 04-03-2021, 14:04

Sáng 4-3, tại Hà Nội, Viện Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức gặp mặt các cộng tác viên dư luận xã hội đầu Xuân 2021. Tới dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo T.Ư; các lãnh đạo, cán bộ Viện Dư luận xã hội và nhiều đại biểu cộng tác viên dư luận xã hội T.Ư.

Báo cáo của Viện Dư luận xã hội nhấn mạnh, trong năm 2020, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp T.Ư tiếp tục được củng cố, bổ sung, kiện toàn, đổi mới theo tinh thần Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, Hướng dẫn 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo T.Ư, Quyết định 187-QĐ/BTGTW, Ban Tuyên giáo T.Ư “về việc ban hành Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội”.

Đến nay, hoạt động mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp T.Ư đã bao phủ khắp các ban, bộ ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể, tăng cường các chuyên gia trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội và đủ sức đại diện cho thành ủy ở các thành phố lớn, các tỉnh đại diện các vùng trong cả nước, bảo đảm yêu cầu chất lượng, đủ số lượng và cơ cấu tính đại diện các tầng lớp xã hội hợp lý theo Hướng dẫn 167 của Ban Tuyên giáo T.Ư và Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội.

Nhìn chung, mạng lưới cộng tác viên dư luận trong ngành tuyên giáo nói chung, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp T.Ư nói riêng đã trở thành lực lượng quan trọng là kênh nắm bắt, tập hơp, phản ánh và cung cấp thông tin chính thống, góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội và định hướng các luồng dư luận xã hội tích cực.

Đặc biệt, trong năm 2020, cùng với các ban tuyên giáo các địa phương, mạng lưới các cộng tác viên T.Ư (được coi là “cánh tay nối dài” của Viện Dư luận xã hội) đã chủ động, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phân tích, tham mưu, phản ánh tình hình dư luận xã hội, góp phần cùng viện xây dựng, phát hành 23 báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề, trong đó nhiều nội dung có tính dự báo tốt, kiến nghị trúng, khách quan, sát thực với những vấn đề, sự kiện nóng mà dư luận quan tâm được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo ban ghi nhận, đánh giá cao và coi đây là tài liệu tham khảo tin cậy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận có hiệu quả; đồng thời, góp phần cung cấp những số liệu định lượng cụ thể, khoa học, có giá trị đối với Đảng, Nhà nước, ngành tuyên giáo.

Trong năm 2021, năm đầu tiên triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống, công tác trên mặt trận dư luận xã hội nói chung, hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội cấp T.Ư nói riêng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen.

Đại dịch Covid-19 dự báo còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, có ảnh hưởng và tác động không thuận lợi đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, sinh kế của người dân. Việc tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) là sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm.

Một số vấn đề, sự kiện, điểm nóng ở cơ sở có thể xuất hiện, đòi hỏi công tác nắm bắt, dự báo dư luận xã hội cần nhanh nhạy, kịp thời hơn để góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng, tạo lập đồng thuận xã hội, lan tỏa thông tin, tư tưởng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dư luận xã hội là một ngành khoa học, các sản phẩm nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội phải đặt yêu cầu khoa học, chính xác, khách quan, toàn diện lên hàng đầu. Không thể làm tốt công tác dư luận xã hội bằng chủ nghĩa kinh nghiệm thuần túy, dễ dẫn đến chủ quan, cảm tính, cũng như bằng chủ nghĩa thực tiễn mù quáng, dễ dẫn đến nóng vội, phiến diện.

Đặc biệt, cần đẩy nhanh việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… trong nắm bắt, nhận diện, phân tích, dự báo, định hướng các luồng dư luận trong các giai tầng xã hội; tiếp tục phát triển đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội là những chuyên gia, người am hiểu sâu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên định lập trường, gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực nắm bắt dư luận xã hội tại các bộ, ngành, địa phương, lĩnh vực nơi mình phụ trách.

Đồng thời, cần bám sát “hơi thở” của thực tiễn cuộc sống, ngày càng nâng cao năng lực định hướng dư luận xã hội, làm lớn mạnh dư luận tư tưởng chính thống, phòng ngừa sự phá hoại, thâm nhập của các thông tin xấu độc…

TS. NGUYỄN MINH PHONG