Chuyển đổi phương thức đầu tư hai dự án thành phần cao tốc bắc - nam

Thứ Tư, 03-03-2021, 02:19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4-2-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư hai dự án thành phần quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 (cao tốc bắc - nam).

Theo đó, Chính phủ thông qua một số đề xuất của Bộ Giao thông vận tải chuyển hai dự án này từ đầu tư theo hình thức PPP, sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước (NSNN) sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn NSNN, bảo đảm tổng vốn NSNN đầu tư cho dự án cao tốc bắc - nam không vượt quá số vốn đã được Quốc hội thông qua. Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư, phê duyệt điều chỉnh theo quy định; rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của hai dự án thành phần chuyển đổi. Ðồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo, đáp ứng tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023...

 

PV