Chúc mừng thành công Ðại hội Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thứ Tư, 20-01-2021, 05:03

Nhân dịp Ðại hội đại biểu toàn quốc Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công, ngày 18-1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào anh em.

Trong thư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bày tỏ tình cảm vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã giành được, làm cho thế và lực của cách mạng Lào không ngừng lớn mạnh, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ tám giai đoạn 2016 - 2020.

Chúc mừng đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI, thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa mới, nhân dân Lào sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI đã đề ra.

Nhân dịp năm mới 2021, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ của Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công. Chúc quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.