Chủ tịch Hạ viện Ca-dắc-xtan N.Ních-ma-tu-lin thăm chính thức Việt Nam

Thứ Năm, 14-11-2019, 02:55

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày 13-11, Chủ tịch Hạ viện Ca-dắc-xtan N.Ních-ma-tu-lin dẫn đầu Ðoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Ca-dắc-xtan đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Tham gia Ðoàn, có Chủ tịch Ủy ban Ðối ngoại, quốc phòng và an ninh, Trưởng Nhóm đại biểu về hợp tác với Quốc hội Việt Nam M.Y-ơ-man; Thư ký của Ủy ban Nông nghiệp D.Ðui-xê-bay-ép; Thư ký của Ủy ban Tài chính và ngân sách, thành viên Nhóm đại biểu về hợp tác với Quốc hội Việt Nam T.Y-a-cốp-lê-va; thành viên của Ủy ban Phát triển văn hóa và xã hội, Trưởng Nhóm đại biểu của Hội đồng Nhân dân Ca-dắc-xtan X.Áp-đra-khơ-ma-nốp; thành viên của Ủy ban Phát triển văn hóa và xã hội, thành viên Nhóm Nhân dân Cộng sản D.A-mét-bê-cốp; thành viên của Ủy ban Tài chính và ngân sách, thành viên nhóm Ðảng Dân chủ Ca-dắc-xtan Ak Zhol Ð.I-ét-pa-i-ê-va. Cùng đi, có Ðại sứ Ca-dắc-xtan tại Việt Nam Y.Bai-da-nốp và một số quan chức cấp cao khác.

Chủ tịch Hạ viện Ca-dắc-xtan N.Ních-ma-tu-lin sinh năm 1962, tại Ca-ra-gan-đa, Ca-dắc-xtan. Ông tốt nghiệp Ðại học Bách khoa Ca-ra-gan-đa. Ông có học vị Tiến sĩ chính trị. Ông được tặng các Huân chương Kurmet, Barys và các huy chương khác. Từ năm 1985 đến 1990, ông là Bí thư thứ nhất Liên đoàn thanh niên Cộng sản Lê-nin Ca-dắc-xtan; Phó Ban Tổ chức Côm-xô-môn, Ủy ban T.Ư Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Lê-nin Ca-dắc-xtan; Bí thư và Bí thư thứ nhất của Liên đoàn thanh niên vùng Ca-ra-gan-đa, Ca-dắc-xtan. Giai đoạn 1990 - 1999, ông đảm nhận các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Tổ chức thanh niên Ca-dắc-xtan; Chủ tịch Liên doanh Ca-dắc-xtan - Mỹ Ten-cri; Thanh tra nhà nước, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Kiểm soát, Văn phòng Tổng thống. Từ năm 1999 đến 2002, ông là Phó Thị trưởng thành phố A-xta-na. Từ năm 2002 đến 2004, ông đảm nhận chức Thứ trưởng Giao thông vận tải Ca-dắc-xtan. Giai đoạn 2004 - 2009, ông đảm nhận các trọng trách: Phó Chánh Văn phòng Tổng thống; Thống đốc vùng Ca-ra-gan-đa. Từ năm 2009 đến 2012, ông là Phó Chủ tịch thứ nhất Ðảng Dân chủ quốc gia Nur Otan. Từ tháng 1-2012 đến tháng 4-2014, ông là Chủ tịch Hạ viện, Quốc hội Cộng hòa Ca-dắc-xtan. Từ tháng 4-2014 đến tháng 6-2016, ông giữ chức Chánh Văn phòng Tổng thống. Ngày 22-6-2016, ông được bầu là Chủ tịch Hạ viện, Quốc hội Cộng hòa Ca-dắc-xtan.