Chủ động nắm bắt tình hình, tập trung kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 17-07-2019, 02:27

Ngày 16-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối; Mai Trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Khối cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, bộ, ngành trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định, có hiệu quả; đã thi hành kỷ luật 43 đảng viên. Qua thảo luận, một số ý kiến nêu hạn chế, trong đó việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn yếu. Thực hiện giám sát chuyên đề còn ít, công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sâu sát. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế, nội dung chồng chéo, trùng lặp...

Đảng ủy Khối xác định nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối chủ động nắm tình hình, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trong công tác tổ chức, cán bộ; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm, các đơn vị còn nhiều hạn chế, khuyết điểm; thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.