Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 03-08-2020, 04:04

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1148/QÐ-TTg giao Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) quản lý các tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có hiệu lực thi hành từ ngày 30-7.

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam quản lý 26 tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cảng Cái Lân; 20 tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cảng Cái Mép; 21 tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cảng Thị Vải và Luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải. Trong 30 ngày, kể từ khi quyết định có hiệu lực, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam quản lý, khai thác các tài sản được giao; thực hiện mở sổ sách kế toán, hạch toán tài sản theo đúng quy định.