Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Ba, 02-06-2020, 00:28

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự (THAHS). Theo đó, cơ sở dữ liệu về THAHS chỉ được khai thác, sử dụng qua mạng máy tính nội bộ và thông qua văn bản hoặc phiếu đề nghị cung cấp. Ngoài việc lưu trữ bằng hồ sơ giấy, tài liệu, dữ liệu THAHS còn được lưu trữ dưới dạng điện tử, thông qua việc số hóa hồ sơ chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp và tài liệu nghiệp vụ bằng giấy… Khi có sự sai lệch về nội dung giữa hai dạng dữ liệu này, các cơ quan quản lý phải kiểm tra, xác minh để điều chỉnh.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 5-6-2020.