Chính phủ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật

Thứ Năm, 13-08-2020, 02:33
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: TRẦN HẢI

Sáng 12-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, tập trung thảo luận về bốn dự án luật.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm báo cáo tóm tắt về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm tám chương, 67 điều, so với Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, tăng 11 điều, trong đó giữ nguyên bảy điều, sửa 47 điều và 13 điều quy định mới. Trong quá trình xây dựng luật, một số nội dung còn có các ý kiến khác nhau như việc chấp hành hình phạt tù trong khi đang cai nghiện bắt buộc, quy định về trình tự, thủ tục đưa người nghiện từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,… Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thời gian qua, nhiều đối tượng tìm cách xâm nhập, biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ và trở thành điểm trung chuyển, chế biến ma túy. Quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc cần minh bạch, trình tự thủ tục bảo đảm thận trọng, khách quan, chặt chẽ, đặc biệt khi áp dụng biện pháp này đối với người dưới 18 tuổi. Dự thảo Luật đã nhấn mạnh việc hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy là cần thiết và vừa qua chúng ta đã làm tốt việc này. Cần tạo khung pháp lý không quá cứng để thuận lợi cho công tác phòng, chống ma túy; giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, báo cáo Thủ tướng trước khi trình Quốc hội.

Bộ Công an cũng tóm tắt dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, gồm năm chương, 35 điều, xác định rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện được tuyển chọn tham gia phối hợp, hỗ trợ công an chính quy trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cấp xã; tham gia xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo Bộ Công an báo cáo tóm tắt về dự án Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ gồm tám chương, 84 điều; lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trình bày báo cáo tóm tắt dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Thủ tướng cho rằng, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã được quy định riêng rẽ tại nhiều luật, nghị định. Do đó, Luật này là cần thiết nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự quản tại cộng đồng dân cư. Vấn đề đặt ra là cần quy định đầy đủ về cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, vai trò điều phối thống nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp nhưng không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ,... Thủ tướng cũng nhấn mạnh, an toàn giao thông là vấn đề hết sức quan trọng vì "tính mạng con người là trên hết". Về phạm vi điều chỉnh, không được để chồng chéo, đưa ra các nguyên tắc, cái gì thuộc giao thông tĩnh, xây dựng công trình do Bộ Giao thông vận tải quản lý, vấn đề liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì giao cho Bộ Công an. Về quản lý hệ thống báo hiệu giao thông, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác, tổ chức thực thi, nên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) là hợp lý, trừ hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Về nội dung quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, tập trung hoàn thiện hơn, bảo đảm tính bao quát, toàn diện, thống nhất, không chồng chéo, trùng lắp với các lĩnh vực quy định trong Luật Giao thông đường bộ. Cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về phân quyền chính quyền địa phương các cấp trong quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ðể phù hợp tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, cần phải có lộ trình trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động cụ thể, nếu quy định cụ thể ngay trong luật sẽ gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành, do vậy, Chính phủ nhất trí các ý kiến đề xuất, Luật này chỉ mang tính nguyên tắc. Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, báo cáo Thủ tướng trước khi trình Quốc hội.

PV