Các nước, tổ chức quốc tế gửi điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Thứ Sáu, 16-04-2021, 01:28

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc An-tô-ni-ô Gu-tê-rét đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thủ tướng Mông Cổ Lu-vơ-xan- nam-xrai Oi-ôn Éc- đên đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Vương Ðình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện CH Séc Ra-đếch Vôn-đra-chếch đã gửi điện chúc mừng.