Các nước gửi Ðiện và Thư chia buồn về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ Sáu, 14-08-2020, 03:09
Nhân chuyến thăm Việt Nam, sáng 3-10-2017, tại Hà Nội, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đến thăm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN.

Ðược tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, lãnh đạo Vương quốc Thái-lan, Cộng hòa Na-mi-bi-a, Cộng hòa A-rập Xa-ra-uy Dân chủ, cùng lãnh đạo một số đảng đã gửi Ðiện và Thư chia buồn tới lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.

★ Thủ tướng Vương quốc Thái-lan Pray-út Chan-ô-cha đã gửi Ðiện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái-lan Ðôn Pra-mút-vi-nai đã gửi Ðiện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Trong các Ðiện, lãnh đạo Thái-lan gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; đánh giá cao những đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho sự nghiệp phát triển và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Việt Nam, được nhân dân Việt Nam và toàn khu vực ghi nhận.

★ Chủ tịch Ðảng Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi, Tổng thống Cộng hoà Na-mi-bi-a Ha-ghê Gót-phrai Ghê-in-gốp đã gửi Thư chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

★ Tổng Bí thư Ðảng Mặt trận Nhân dân Giải phóng Tây Xa-ha-ra, Tổng thống Cộng hòa A-rập Xa-ra-uy Dân chủ Bra-him Ga-li đã gửi Thư chia buồn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

★ Lãnh đạo các Ðảng đã có Ðiện chia buồn gửi tới lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu. Trong đó có: Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Ấn Ðộ (CPI) Ðo-rai-xa-mi Ra-gia; Tổng Bí thư Ðảng Nhân dân Pa-le-xtin Ba-xam Xan-hi; Chủ tịch Ra-gia-be-li-xơn An-đơ-ri-an-xoa và Phó Tổng Thư ký Ðảng Ðại hội Ðộc lập Ma-đa-ga-xca Ra-cô-tô-ma-he-pha Mi-han-tra.