Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Thứ Sáu, 09-04-2021, 04:35

Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước ta, lãnh đạo các nước đã gửi điện, thư chúc mừng.

* Điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc: Quốc vương Bru-nây Đa-rút-xa-lam Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a; Nữ hoàng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Ê-li-da-bét Đệ nhị; Tổng thống Đại hàn Dân quốc Mun Chê In; Tổng thống Băng-la-đét Áp-đun Ha-mít; Tổng thống Nê-pan Bi-đi-a Đê-vi Ban-đa-ri.

* Điện, thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính: Quốc vương Bru-nây Đa-rút-xa-lam Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a; Thủ tướng nước CH I-ta-li-a Ma-ri-ô Đra-ghi; Thủ tướng Băng-la-đét Sếch Ha-xi-na; Thủ tướng Nê-pan K. P. Sác-ma Ô-li.

* Điện chúc mừng Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ: Chủ tịch Hạ viện CH Ca-dắc-xtan Nu-lan Ních-ma-tu-lin.

* Điện chúc mừng Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân: Phó Tổng thống Ấn Độ Ven-cai-a Nai-đu.

* Thư chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam Bùi Thanh Sơn: Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Prạ Xộ-khon.