Các đơn vị, địa phương tổ chức đại hội thi đua yêu nước

Thứ Ba, 29-09-2020, 03:43

Sáng 28-9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam tổ chức Ðại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) lần thứ 10, giai đoạn 2015 - 2020.

Tới dự, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TÐ-KT) T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Sơn Minh Thắng, Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Ðình Khang, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TÐ-KT T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho đất nước và tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn hơn và truyền thống vẻ vang đã đạt được. Ðồng thời, phải khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới. Ðồng chí đề nghị, các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; động viên, khích lệ người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo. Tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, nhằm cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn quốc, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại đại hội, 10 cá nhân tiêu biểu đã được tôn vinh, khen thưởng; Tổng LÐLÐ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLÐ cả nước giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề "Ðổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước".

* Ngày 28-9, tại Nhà hát Trưng Vương, UBND thành phố Ðà Nẵng tổ chức Ðại hội Thi đua yêu nước TP Ðà Nẵng lần thứ năm (2020 - 2025). Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng; đồng chí Huỳnh Ðức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và chúc mừng thành tích của phong trào thi đua yêu nước và những thành quả to lớn mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được thời gian qua. Ðồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cơ quan, đơn vị của TP Ðà Nẵng cần quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới về công tác TÐ-KT. Tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua, vận động thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của các tầng lớp nhân dân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thành phố. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị...

* Chiều 28-9, tại TP Tam Kỳ, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tổ chức Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ tám (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh; Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh dự.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao và biểu dương những thành quả to lớn và đáng tự hào mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua. Ðồng chí đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành và trong mọi tầng lớp nhân dân, với nội dung và hình thức phong phú hơn, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Ðồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến phong trào thi đua yêu nước. Theo đó, thi đua phải bảo đảm vai trò lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia của MTTQ, đoàn thể chính trị và phải tập hợp được sức mạnh to lớn của nhân dân; thi đua phải gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công việc hằng ngày. Phó Chủ tịch nước lưu ý, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua; thi đua phải gắn khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc; đồng thời có kế hoạch nhân rộng các mô hình mới, cá nhân tiêu biểu, cách làm hay nhằm tạo ra sức loan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước…

Tại đại hội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Ðộc lập hạng ba tặng tập thể cán bộ, nhân viên Thanh tra tỉnh Quảng Nam; trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba tặng bốn cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua trong thời gian qua.

PV