Cà Mau thông qua các quyết sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Sáu, 10-07-2020, 15:45
Kỳ họp thứ 12 (khóa IX) của HĐND tỉnh Cà Mau.

Sau hơn một ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới đầy trách nhiệm, ngày 10-7, Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Cà Mau (khóa IX) đã bế mạc, sau khi thông qua 11 quyết sách lớn nhằm phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội tỉnh sau tác động kép từ “đại dịch” và “đại hạn”…

Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất HĐND tỉnh Cà Mau hành 11 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó, có năm nghị quyết quy phạm pháp luật và sáu nghị quyết cá biệt. Các nghị quyết được HĐND thông qua lần này được đánh giá là có tác động lớn đến đời sống, kinh tế, xã hội của nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đáng chú ý là các nghị quyết về: Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh; phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng và định mức trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh; ban hành danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 tỉnh Cà Mau; quy định mức đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh…

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Cà Mau cũng tiến hành miễn nhiệm ba ủy viên UBND tỉnh, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đồng thời hoàn thành việc bầu bổ sung hai ủy viên UBND tỉnh Cà Mau.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện nhấn mạnh: Đây là kỳ họp diễn ra sau giai đoạn toàn tỉnh căng sức phòng, chống đại dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi và một mùa đại hạn khốc liệt với mức độ thiệt hại nặng nề. 

Cà Mau thông qua các quyết sách phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội -0
Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau biểu quyết cao thông qua các quyết sách phát triển kinh tế, xã hội.  

Xác đĩnh rõ những khó khăn, thách thức phải đối mặt trong thời gian tới, nhưng với quyết tâm cao nhất phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế sau tác động kéo vì dịch bệnh và thiên tai, HĐND tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh: Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động, kịp thời ứng phó thiên tai, dịch bệnh, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, năm kết thúc nhiệm kỳ năm năm (2015-2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu như mong muốn, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau lưu ý năm nhóm vấn đề trọng tâm cần tập trung thực hiện quyết liệt trong thời gian tới: Tập trung đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HỮU TÙNG