Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xây dựng đội ngũ cán bộ "tinh, gọn, mạnh"

Chủ Nhật, 09-08-2020, 01:12
Già làng Thào A Tông, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) vận động người dân xây dựng nông thôn mới.

Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có nhiều biện pháp thiết thực, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng "tinh, gọn, mạnh", sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy trong toàn Ðảng bộ xây dựng các quy chế, quy định lãnh đạo của cấp ủy đối với các lĩnh vực công tác trọng yếu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Ðảng bộ lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô. Ðảng ủy, có nhiều giải pháp bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; triển khai thực hiện đề án "Ðổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới" của Bộ Quốc phòng phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị với nội dung, hình thức giáo dục chính trị đa dạng, phong phú, hiệu quả cao.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của LLVT Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, lối sống, vững chắc về trình độ, kiến thức, chững chạc về phong cách lãnh đạo, chỉ huy, gương mẫu trong mọi hoạt động của đơn vị. Qua đó, chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT Thủ đô ngày càng được nâng cao.

* Thời gian qua tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn đăng ký xây dựng mô hình, điển hình; kịp thời ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng, động viên.

Kết quả, toàn tỉnh có 1.908 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Ða số các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng đã có nhiều cố gắng trong việc học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ghi nhận, biểu dương. Huyện Mù Cang Chải với mô hình hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân" đã thu hút hơn 5.250 lượt cán bộ, công chức, viên chức; trên 17.734 lượt nhân dân hưởng ứng; tổ chức tuyên truyền về hôn nhân và gia đình cho hơn 1.000 hộ dân với 2.250 lượt người tại 30 bản; tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cho 550 hộ dân với gần 2.000 lượt người tại 12 bản; tổ chức tu sửa 165 km đường giao thông nông thôn; khai hoang 52 ha ruộng bậc thang...

Toàn tỉnh đã có 180 tập thể, 244 cá nhân điển hình tiên tiến được cấp huyện tuyên dương, khen thưởng và 35 tập thể, 25 cá nhân được Tỉnh ủy khen thưởng.

PV