Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Thứ Sáu, 21-02-2020, 16:31
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

NDĐT - Ngày 21-2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam ; Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chia sẻ những khó khăn của tỉnh Hòa Bình trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đóng góp to lớn của tỉnh trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, ghi nhận những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Hòa Bình và mong muốn chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch cũng nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Bên cạnh đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp... tỉnh Hòa Bình cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị T.Ư 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp làm tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ và trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là chuẩn bị văn kiện và nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với xây dựng củng cố thế trận quốc phòng, an ninh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đề xuất với Bộ trưởng Quốc phòng một số kiến nghị, xem xét trình T.Ư những đề xuất về cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh...

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã thăm và trồng cây lưu niệm tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình.

TRẦN HẢO