Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bộ Ngoại giao góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 07-08-2020, 03:43

Chiều 6-8, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII và các đồng chí thành viên Tổ biên tập dự, phát biểu ý kiến tại hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao, đại diện các ban, bộ, ngành cùng các chuyên gia, cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp đối với dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó các nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ, đường lối đối ngoại được trao đổi sâu rộng nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Các ý kiến đều nhất trí, cùng với quốc phòng và an ninh, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Theo đó, ngành đối ngoại cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị cũng trao đổi các nội dung cụ thể trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần xây dựng nền ngoại giao toàn diện và hiện đại, sáng tạo, thích ứng năng động trước những chuyển biến mới của tình hình, trên cơ sở kế thừa những tinh hoa của ngoại giao truyền thống, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh và phù hợp những phát triển mới của tình hình thế giới, khu vực. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhằm tập hợp trí tuệ của các cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng và đất nước, trong đó có lĩnh vực đối ngoại. Tiến trình góp ý cho dự thảo các văn kiện của Đại hội lần thứ XIII của Đảng thể hiện rõ tinh thần phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, qua đó tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng và đóng góp vào việc hoạch định đường lối của Đảng ta, trong đó có đường lối đối ngoại. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để tổng hợp góp ý cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII.

* Ngày 6-8, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh BĐBP; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy T.Ư Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, đổi mới, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 14 đề ra. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ là quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, biên phòng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường chúc mừng và biểu dương những kết quả Đảng bộ BĐBP đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BĐBP tập trung lãnh đạo thực hiện thật tốt yêu cầu và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc với BĐBP ngày 20-1-2017: BĐBP thật sự là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân dân vận.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ BĐBP tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, nhất là những quan điểm, mục tiêu thực hiện chiến lược quốc phòng và công tác chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11; tập trung xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.  

* Trong các ngày 5 và 6-8, Đảng bộ Quân khu 1 đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân khu đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT)  Quân khu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 14 đề ra và các nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thay mặt Thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ghi nhận và chúc mừng, biểu dương những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, LLVT Quân khu đã đạt được. Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Quân khu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy T.Ư, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 sắp diễn ra, Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng khu vực phòng thủ... Cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của Quân khu.  Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu và hệ thống chính trị các địa phương; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; giữ vững vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn và các nhiệm vụ khác được giao... 

* Trong hai ngày 5 và 6-8, Đảng bộ TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một trong hai Đảng bộ được tỉnh Gia Lai lựa chọn tổ chức Đại hội thí điểm cấp trên cơ sở bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. 299 đại biểu thay mặt 8.960 đảng viên đang sinh hoạt tại 65 tổ chức cơ sở đảng dự đại hội. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, TP Pleiku cơ bản thực hiện đạt và vượt 20 nhóm chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11 đề ra. Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 10,14%. Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh về quy mô và chất lượng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 83,2 triệu đồng, tăng hơn hai lần so với đầu nhiệm kỳ. Các chính sách xã hội được thành phố quan tâm giải quyết...

Đại hội đề ra nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học - công nghệ mới; phấn đấu tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, đúng tầm là đô thị loại I; tập trung làm tốt công tác quy hoạch gắn với thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh trên địa bàn; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; khai thác tốt, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công trình hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan thành phố, xây dựng thành phố phát triển trở thành “đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe”...

Đại hội đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy Pleiku khóa 12. Đồng chí Trịnh Duy Thuân tái đắc cử Bí thư Thành ủy .

* Ngày 6-8, Đảng bộ huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có 165 đại biểu chính thức đại diện cho 2.815 đảng viên thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ. Đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở duy nhất của tỉnh Tuyên Quang được chọn bầu thí điểm bí thư tại đại hội. 

Vượt qua những khó khăn của huyện vùng cao, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Lâm Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: hoàn thành toàn bộ 16 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 1 đề ra. Huyện đã  xây dựng hơn 120 công trình, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng ở trung tâm huyện và các xã. Huyện đã hình thành một số vùng, chuỗi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 79%...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lâm Bình xác định hai khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm, 18 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2020  - 2025; đẩy mạnh du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững... phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt hơn 330 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 337 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 5,6%/năm...

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV và CTV