Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư

Thứ Hai, 21-09-2020, 15:52
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Ngày 21-9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư, cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc. 

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân… và đại diện lãnh đạo các ban tham mưu của Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị đã nghe báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư; tổng hợp ý kiến của các ban Đảng và một số cơ quan T.Ư; cho ý kiến vào những nội dung cụ thể. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng ủy Công an T.Ư; đã thực hiện nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng tình với ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị cho rằng, trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 6, Đảng bộ Công an T.Ư đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân (CAND) thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là Đảng ủy tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, phong trào "học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy" và các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Đảng ủy Công an T.Ư đã tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công tác công an; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, khâu đột phá trong xây dựng Đảng; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

anh_3_MYA_3896-1600678940265.JPG
 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Chính trị cho rằng, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn mạng; thực hiện hiệu quả chủ trương "kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh". Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh xã hội. Làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp, điều tra, xử lý các loại tội phạm. Tuy nhiên, công tác xây dựng lực lượng ở một số đơn vị, địa phương còn chậm chuyển biến và chưa thật sự rõ nét; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nhất là về đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ chưa được đẩy lùi, vi phạm còn xảy ra nhiều; nhiều trường hợp là cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy, vi phạm có tính chất rất nghiêm trọng.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo, đề nghị lưu ý thêm một số vấn đề, như cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng và Nhà nước về chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Trước mắt là tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng.

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Chính trị cho rằng dự thảo báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình cao. Tuy nhiên, cần chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quy định về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc.

anh_4_MYA_3853-1600678940642.JPG
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng ủy Công an T.Ư cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của lực lượng CAND, đồng thời phối hợp tốt hơn nữa với Quân đội; hai lực lượng này như cánh của một con chim, như thanh kiếm và lá chắn để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ai có thể thay thế. Không có Quân đội và Công an thì không thể có hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Làm thế nào để đất nước bình yên là trông cậy vào hai lực lượng này. Nếu để xảy ra một yếu kém nào thôi thì rất nguy hiểm. Vì thế, đòi hỏi lực lượng CAND phải thường xuyên được xây dựng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Công an T.Ư và lực lượng Công an có nhiều giải pháp đột phá, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả, đấu tranh giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, giữ vững bên trong, giữ yên bên ngoài, làm trong sạch chính bản thân mình, nhất là việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian. Có thể nói, đây gần như cuộc cách mạng về tổ chức, bộ máy của lực lượng. Sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an T.Ư được tăng cường, bảo đảm sự ổn định, hoạt động hiệu quả. Đồng thời lực lượng Công an đã phối hợp tốt với các đơn vị, cơ quan liên quan làm tốt công tác ngoại giao; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng ngay cả trong lực lượng, trong ngành. Đó là một dấu ấn nhiệm kỳ của Đảng bộ Công an T.Ư.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý, còn nhiều việc chưa làm được, còn nhiều hạn chế mà Đại hội cần tập trung phân tích thấu đáo, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Dự báo tình hình tới có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức và phức tạp cả trong và ngoài nước, như: An ninh biên giới, vùng sâu, vùng xa, các loại tội phạm; các mối quan hệ trong khu vực và trên thế giới. Do đó, Công an và Quân đội phải phối hợp thật nhịp nhàng để chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, khả năng xảy ra để có các phương án đối phó hiệu quả. Tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ với các tình huống cả trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn ai hết lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thành quả của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không được thỏa mãn, tự mãn sinh ra chủ quan, mất cảnh giác. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bạo loạn, nếu xảy ra phải xử lý được ngay. Đảng ủy Công an T.Ư cần tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, bộ máy, tinh, gọn, mạnh, xây dựng lực lượng đặc biệt trong sạch, vững mạnh, giữ vững đoàn kết nội bộ; có tướng tài, gương mẫu, có cán bộ tinh thông nghiệp vụ, tham mưu giỏi… Không được cậy chức, cậy quyền, cậy nghiệp vụ, không được vì tiền mà làm việc xấu; phải là con em nhân dân, học hỏi nhân dân. Nội bộ phải đoàn kết thống nhất, không được để mang tiếng, mất uy tín, danh dự người cán bộ, chiến sĩ CAND, thấy rõ danh dự là điều cao quý nhất, thiêng liêng nhất, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho thật tốt, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng là còn mình, trong sạch, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống mẫu mực, là con cháu Cụ Hồ; là cán bộ CAND Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng CAND tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kể cả trong lực lượng, củng cố niềm tin của nhân dân. Đại hội tới, Đảng bộ phải phát huy cao độ dân chủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị để Đại hội thật sự là một dấu mốc quan trọng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lịch sử ngành Công an. Sau Đại hội cần phát động phong trào thi đua trong toàn ngành tạo khí thế mới, quyết tâm mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

BẮC VĂN. ẢNH: ĐĂNG KHOA