Biểu dương người có uy tín tiêu biểu

Thứ Tư, 03-06-2020, 02:56

Ngày 2-6, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa.

Những năm qua, đông đảo người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Thanh Hóa, nhất là 1.330 cá nhân nòng cốt luôn đồng hành cùng hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, phong trào dân vận khéo trong vùng đồng bào DTTS.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 60 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 -2020.

PV