Biểu dương 294 mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Thứ Tư, 02-12-2020, 04:22

Ngày 1-12, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Ðại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020. Ðến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa, thư chúc mừng.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu và các đại  biểu về dự đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được Ðảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, phát triển, lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư. Sự học trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đã trở thành hoạt động giáo dục thường xuyên, không thể thiếu của mọi người dân, thấm sâu vào từng gia đình, dòng họ, chi tộc và các tổ chức, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân. Thành tích đó vừa là sự nỗ lực vượt bậc của các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, vừa thực hiện tư tưởng, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự học, về học tập suốt đời, đó là “học không bao giờ cùng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hiện nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, khó khăn… Bên cạnh đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục tập trung nguồn lực để đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo... Trong bối cảnh đó, phong trào xây dựng các mô hình học tập do các cấp hội khuyến học và toàn thể hội viên bền bỉ phấn đấu, thực hiện sẽ góp phần không nhỏ vào sự nghiệp trồng người và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, các cấp hội khuyến học và các đại biểu, tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được, động viên gia đình, dòng họ, bà con khối xóm, thôn, bản, cộng đồng tích cực tham gia học tập; học cho bản thân  và những người chung quanh hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trở thành phong trào thường xuyên, phát triển sâu rộng, không thể thiếu của tất cả chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

Trong thư gửi Hội Khuyến học Việt Nam, các tấm gương điển hình tiêu biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Ðơn vị học tập” tiêu biểu toàn quốc cùng toàn thể các hội viên khuyến học, các đồng chí cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cả nước. Xây dựng xã hội học tập suốt đời là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, nhiều mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Ðơn vị học tập” đã không ngừng phát triển, được triển khai hiệu quả, rộng khắp trên cả nước, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành hướng đi phù hợp cho mọi người dân, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập nói chung, các mô hình học tập nói riêng sẽ không ngừng được đẩy mạnh, nhân rộng, tiếp tục đóng góp thiết thực vào phát triển bền vững đất nước, xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam biểu dương những mô hình học tập tiêu biểu và sự đóng góp to lớn của Hội Khuyến học Việt Nam. Phó Thủ tướng cho rằng, việc đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn, đúng đắn của Ðảng, Nhà nước và phù hợp với nguyện vọng nhân dân. Phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ cộng đồng, đơn vị đã trở thành hoạt động văn hóa không thể thiếu của nhiều người dân, của nhiều đơn vị, địa phương, tạo sức lan tỏa rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và xây dựng đời sống văn hóa, tràn đầy nghĩa tình của người Việt Nam. Những kết quả đáng tự hào của nền giáo dục hiện nay có sự đóng góp quan trọng của các cấp hội khuyến học, của hơn 21 triệu hội viên khuyến học trên cả nước, là sự nỗ lực của tất cả các gia đình Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đề nghị thời gian tới, Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động khuyến học; đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục dành sự quan tâm cho văn hóa, giáo dục, nhất là cho sự nghiệp khuyến học, dành thời gian, nguồn lực cho công tác này và dành sự tôn vinh cần thiết cho những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác khuyến học.

PV