Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Thứ Tư, 30-09-2020, 10:16
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau ba ngày làm việc, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Đổi mới”, sáng 30-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, họp phiên bế mạc, kết thúc thành công.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025, gồm bảy nhiệm vụ, giải pháp; bốn chương trình trọng tâm; 17 chỉ tiêu chủ yếu.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát cho toàn nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Phát triển nhanh các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đồng bào dân tộc thiểu số.

Giữ vững quốc phòng, an ninh. xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; năng động, sáng tạo. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm đạt 8,6% trở lên; GRDP bình quân đầu người dạt 79,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm xuống còn 0,8%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 120 xã trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt 3% trở lên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gồm 18 đồng chí.

PHAN HÒA