NHỮNG TIẾNG NÓI TÂM HUYẾT GỬI VỀ ÐẠI HỘI

Bảo đảm phúc lợi xã hội cho người lao động

Thứ Năm, 21-01-2021, 01:23

Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

Tại Việt Nam, về cơ bản, dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên nguy cơ vẫn còn hiện hữu và những khó khăn về kinh tế chưa thể khắc phục hết. Tôi hy vọng rằng, Ðại hội XIII sẽ là dấu mốc quan trọng đề ra đường hướng phát triển mới, sáng suốt nhất để cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ kép: Chiến thắng dịch bệnh và phát triển kinh tế.

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã luôn nỗ lực và chủ động tham mưu với Ban lãnh đạo công ty để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động, hướng đến xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định đời sống người lao động và doanh nghiệp phát triển sản xuất. Mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các yếu tố khác, song công ty luôn bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Công ty thực hiện tốt phúc lợi xã hội đối với người lao động, chăm lo đời sống công nhân như ký túc xá sạch đẹp, tiện nghi, chế độ nghỉ ngơi, thai sản, khám bệnh định kỳ, các hoạt động giải trí, đào tạo nghề, nâng cao trình độ, xây dựng các cửa hàng tiện lợi...

Thông qua các buổi làm việc với cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp của Samsung tại Việt Nam, tôi nhận thấy sự kỳ vọng của anh chị em vào những quyết sách đúng đắn của Ðảng, mong muốn Nhà nước hoàn thiện hơn các chính sách bảo đảm việc làm, thu nhập, phúc lợi xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho người lao động. Do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng, tôi mong rằng Nhà nước có hướng giảm lạm phát, bình ổn giá cả thị trường, nhất là những mặt hàng thiết yếu để bảo đảm điều kiện sống cho người lao động. Tôi kỳ vọng Ðại hội Ðảng toàn quốc sẽ thông qua chủ trương tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn; tạo môi trường đầu tư an toàn để giữ chân các doanh nghiệp FDI; bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp.

LẠI HOÀNG DŨNG

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam