Bắc Ninh cần ưu tiên phát triển thành phố công nghệ cao

Thứ Năm, 15-04-2021, 18:38

Chiều 15-4, tại Tỉnh ủy Bắc Ninh, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, quý I-2021 và công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung thông tin về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, quý I năm 2021 và công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Bắc Ninh. Mặc dù Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt ảnh hưởng sâu rộng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, cùng với sự chỉ đạo, phối hợp của các bộ, ngành trung ương, sự đoàn kết của chính quyền và nhân dân, Bắc Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/26 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đứng đầu cả nước, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh công nghiệp.

Cụ thể, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Toàn tỉnh tập trung triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, Đại hội Đảng các cấp. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được tỉnh chú trọng, trong đó, tỉnh tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện, tỉnh theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai theo các chương trình, kế hoạch. Công tác xây dựng chính quyền được tỉnh quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Tỉnh tập trung quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” phòng, chống dịch hiệu quả và tháo gỡ khó khăn thúc đẩy kinh tế- xã hội tiếp tục có bước phát triển. Hiện nay, tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, thực hiện các giải pháp phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, các Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện diễn ra, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với 27 chương trình, đề án, nội dung cụ thể đảm bảo sát, đúng thực tiễn với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, toàn diện bảo đảm các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Bắc Ninh đã xây dựng các văn bản định hướng quy chế, quy định chương trình hành động và chương trình làm việc toàn khóa, kịp thời xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2020-2025 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến về giải pháp phát triển kinh tế, xã hội để Bắc Ninh sớm đạt mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã chúc mừng, biểu dương những thành tích mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tỉnh Bắc Ninh sớm chủ động, nghiêm túc trong quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Song song với đó, Bắc Ninh đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động của các ngành, các cấp cụ thể. Điều đó cho thấy khát vọng đổi mới Bắc Ninh với mục tiêu cụ thể với mục tiêu năm 2045 là tỉnh công nghiệp, công nghệ cao và lộ trình năm 2030 Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, trong thời gian tới Bắc Ninh cần quan tâm đến công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch phù hợp với lộ trình phát triển, nguồn lực của tỉnh. Trong đó cần ưu tiên phát triển thành phố công nghệ cao, thành phố thông minh, hiện đại.

Đề cập đến vấn đề phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Bắc Ninh nghiêm túc thực hiện tiêu chí tỉnh công nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững, giải quyết tốt vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế cần chú ý gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của tỉnh, thu hút đầu tư có trọng điểm, chiến lược. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền Bắc Ninh cần tăng cường công tác đoàn kết, thống nhất lãnh đạo các cấp và toàn thể nhân dân nhằm đạt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ mới.

THÁI SƠN