Ðại hội đảng bộ các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn kết thúc thành công

Thứ Hai, 28-09-2020, 03:56

Chiều 27-9, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc, thành công tốt đẹp.

Ðại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía bắc.

Về phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh xác định: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 đến 2025 đạt khoảng 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 10 nghìn USD. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 49 đến 50%; Dịch vụ 46 đến 47%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 3 đến 5%... Thực hiện hiệu quả 15 đề án và chương trình trọng điểm trong Báo cáo chính trị đã nêu.

Ðại hội xác định tầm nhìn, định hướng đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; GRDP bình quân đầu người hơn 15 nghìn USD; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế. Ðến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế; một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là du lịch, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Ðại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí; Ban Chấp hành Ðảng bộ bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa 14 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

★ Chiều 27-9, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công tốt đẹp.

Ðại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Ðảng bộ từ nay đến năm 2025. Thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17, BCH Ðảng bộ tỉnh xây dựng các Chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, như sau: Tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Ðảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Ðại hội đề ra một số mục tiêu, cụ thể là đến năm 2025 tỉnh có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) từ 7 đến 7,5%; GRDP bình quân đạt 76 đến 78 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ xã có đường đến trung tâm xã được rải nhựa đạt 100%...

Ðại hội đã nhất trí cao với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 16; đồng thời nghiêm túc chỉ rõ những bất cập, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đề ra phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm phấn đấu xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 53 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, được bầu tiếp tục giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

★ Sáng 27-9, Ðoàn đại biểu Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn; Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện đại biểu các đảng bộ cơ quan, đơn vị toàn quân tham dự.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 27 đến 30-9. Chiều 27-9, Ðại hội tiến hành phiên trù bị.

PV