Ðại hội Ðảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh lần thứ 12

Thứ Tư, 15-07-2020, 03:08

Sáng 14-7, Ðảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Ðảng ủy Quân sự thành phố đến dự. 

Nhiệm kỳ qua, Ðảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ðảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, thời gian tới, Ðảng bộ Quân sự thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy truyền thống của đơn vị hai lần được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố chính quy, vững mạnh toàn diện.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - quyết thắng, tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng và văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11. Mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Ðảng về nhiệm vụ đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; xây dựng Ðảng vững mạnh trong thời kỳ mới. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu nhằm tập hợp tinh thần toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn với ý nghĩa vì cả nước, cùng cả nước.

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh lần thứ 12 diễn ra đến ngày 15-7.

★ Qua kết quả làm việc của các Ðoàn công tác của Ban Bí thư đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng tại các đảng bộ trực thuộc T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư đã có những đánh giá, rút kinh nghiệm về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Cụ thể, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35, các quy định, hướng dẫn của T.Ư và sớm ban hành văn bản cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Một số tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư có những cách làm hay, sáng tạo. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành tại các đại hội về cơ bản được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; dự thảo Chương trình hành động là nội dung mới nhưng được chuẩn bị nghiêm túc. Chất lượng tham luận nâng lên, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, có tính chiến đấu. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Quy chế bầu cử trong Ðảng được thực hiện nghiêm túc, kiểm phiếu bằng máy tính; hầu hết chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra. Nhiều nơi thực hiện tốt chủ trương thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, các đồng chí bí thư trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều đồng chí đạt tỷ lệ 100%. Bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư ở các đảng bộ xã, phường, thị trấn mới sáp nhập đạt kết quả tốt…

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Tổ chức T.Ư đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và yêu cầu những nội dung cần rút kinh nghiệm. Ðó là, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 35 và tư tưởng chỉ đạo trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ, về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp.

Báo cáo chính trị phải bám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 để có đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; cùng với đó tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút bài học sâu sắc. Ðồng thời, báo cáo cần dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, sự khác biệt để đề ra chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện trong nhiệm kỳ mới và những năm tiếp theo. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao; tập trung làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc. Công tác chuẩn bị nhân sự tiến hành theo phương châm làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, lắng nghe phản ánh của cán bộ, đảng viên, nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

PV