Tiểu sử tóm tắt đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Bôn

Thứ Sáu, 07-08-2009, 03:09

Ðồng chí tham gia Cách mạng Tháng 8 năm 1945, đội viên đội tự vệ chiến đấu ở Hải Phòng; tháng 12-1946 nhập ngũ vào đơn vị bộ đội địa phương Kiến An, Hải Phòng; tháng 2-1948 đồng chí được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Ðông Dương (nay là Ðảng Cộng sản Việt Nam).

Từ tháng 1-1948 đến tháng 3-1961, đồng chí giữ các chức vụ: Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 56, Trung đoàn 42; Ðại đội phó rồi Ðại đội trưởng Ðại đội 107, Tiểu đoàn 766; Tiểu đoàn phó rồi Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 766, Trung đoàn 66; Tham mưu trưởng Trung đoàn 9; Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66; Tham mưu phó rồi Tham mưu trưởng Sư đoàn 304.

Tháng 4-1961 là Tham mưu phó Quân khu Hữu  ngạn; tháng 11-1961 đến tháng 7-1962 là học viên Trường Văn hóa Bộ Quốc phòng; học viên Trường Quân sự Vô-rô-xi-lốp (Liên Xô).

Tháng 12-1964 đến tháng 6-1969, đồng chí giữ các chức vụ: Cán bộ đốc chiến Cục Tham mưu Bộ Tư lệnh miền nam; Tham mưu phó Chiến dịch Ðồng Xoài, Miền Ðông Nam Bộ; Tham mưu trưởng Sư đoàn 9 Miền Ðông Nam Bộ; Sư đoàn phó, quyền Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9; Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7.

Tháng 3-1970 đến tháng 3-1982, đồng chí là Cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu; Cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu; Tư lệnh Sư đoàn 308; Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân đoàn 1; Hiệu phó Trường Sĩ quan Lục quân 1; Phó Tư lệnh Quân đoàn 4; Tư lệnh Quân đoàn 7; Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 4; Tư lệnh Quân khu 4.

Tháng 4-1982 đồng chí được bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ðồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam khóa V.

Ðồng chí được thăng quân hàm cấp: Trung tá (1958); Thượng tá (1970); Ðại tá (1973); Thiếu tướng (1977); Trung tướng (1984). Tháng 1-1997, đồng chí được Ðảng, Nhà nước, Quân đội cho về hưu.

Do có nhiều công lao, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Bôn đã được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất; Huy hiệu 60 năm tuổi đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.