Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo

Thứ Ba, 04-08-2009, 02:54

ND- Tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930- 1-8-2010), Ban Tuyên giáo T.Ư đã phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo.

Cùng tham gia tổ chức Cuộc thi có các cơ quan báo chí: Báo Nhân Dân, Ðài Tiếng nói Việt Nam, Ðài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Ðiện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Tiền Phong, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.  Cuộc thi được tổ chức bằng hai phương thức, thi trắc nghiệm và thi viết. Báo Nhân Dân xin trích giới thiệu cùng bạn đọc thể lệ cuộc thi:

Ðiều 1: Mục đích, yêu cầu

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Ðiều 2: Ðối tượng dự thi

Tất cả cán bộ, đảng viên và mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước.

Ðiều 3: Phương thức dự thi

3.1. Thi trắc nghiệm hằng tuần

a. Người dự thi tiến hành các thao tác sau đây để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức

Truy cập vào một trong các các trang web của Ban Tổ chức Cuộc thi sau đây để tham gia dự thi:

- Tạp chí tuyên giáo điện tử:  www.tuyengiao.vn

- Báo Nhân Dân:   www.nhandan.org.vn

- Ðài Truyền hình Việt Nam:   www.vtv.vn

- Ðài Tiếng nói Việt Nam:    www.vovnews.vn

- Báo điện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam:    www.dangcongsan.vn

- Báo Quân đội Nhân dân:    www.qdnd.vn

- Báo Tiền Phong:   www.tienphong.vn

- Báo Tuổi trẻ:   www.tuoitre.com.vn

b. Trả lời câu hỏi thi

Mỗi tuần Ban tổ chức Cuộc thi đưa ra ba câu hỏi thi, với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn. Người dự thi vào chuyên trang Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo và thao tác như sau:

- Sau khi điền thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại liên lạc hoặc email...) người dự thi trả lời các câu hỏi, điền vào ô "Dự đoán" số người trả lời đúng, nhập "Mã xác thực" và bấm vào ô "Trả lời".

- Ban tổ chức không hạn chế số lần tham gia của người dự thi nhưng sẽ lấy kết quả của lần tham gia sau cùng làm kết quả chính thức.

c. Thời hạn thi trắc nghiệm tuần

Thời gian thi trắc nghiệm hằng tuần được tính từ 10 giờ thứ ba hằng tuần và hạn kết thúc vào 9 giờ 30 phút thứ ba tuần kế tiếp.

3.2. Thi viết

a. Quy định bài dự thi:

- Bài tham gia dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách... và phải chuyển tải được một trong các nội dung sau đây:

+ Những kỷ niệm sâu sắc của bản thân trong quá trình hoạt động trong ngành tuyên giáo.

+ Những truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo từ khi thành lập tới nay.

+ Những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động tuyên giáo.

+ Những kinh nghiệm trong hoạt động tuyên giáo.

+ Những mô hình làm tốt công tác tuyên giáo.

+ Các giải pháp nâng cao hiệu quả, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo.

+ Những cơ hội và thách thức với công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay.

+ Tuyên giáo là sự nghiệp chung của toàn Ðảng, toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 4.000 từ. Khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; đối với nội dung viết về các gương điển hình có thể gửi kèm theo ảnh mầu (ảnh in hoặc quét và gửi qua file).

- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

- Bài dự thi sẽ không được xem là hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

b. Thời gian và địa điểm nộp bài dự thi:

Thời gian thi viết bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức Cuộc thi công bố câu hỏi thi. Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 1-9-2009. Hạn cuối cùng nộp bài dự thi tính đến hết ngày 30-6-2010. Ban Tổ chức không nhận các bài dự thi quá thời hạn trên (căn cứ dấu bưu cục đối với bài dự thi gửi qua bưu điện và thời gian up date mail đối với bài dự thi gửi file đến hộp thư của Ban Tổ chức).

Bài dự thi xin gửi về địa chỉ sau:

Tạp chí Tuyên giáo: 49-Phan Ðình Phùng-Ba Ðình-Hà Nội.

Ðiện thoại:  08044511;  0913031589;  0944669799

Fax:         04-37330967.

Email:80namtruyenthong@tuyengiao.vn .

Ðiều 4: Câu hỏi thi

- Thi trắc nghiệm: Ban Tổ chức sẽ cập nhật, công bố câu hỏi thi trên các website của các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tổ chức Cuộc thi vào 10 giờ thứ ba hằng tuần.

- Thi viết: Ngay sau Lễ phát động Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ cập nhật, công bố các chủ đề thi viết trên các báo, tạp chí in và trên các website của các cơ quan thông tin đại chúng.

Ðiều 5: Cơ cấu, giá trị giải thưởng

5.1. Thi trắc nghiệm hằng tuần:

Mỗi tuần, có 3 giải thưởng, bao gồm:

- 1 giải nhất: trị giá 1.500.000 đồng.

- 1 giải nhì: trị giá 1.000.000 đồng.

- 1 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng.

5.2. Thi viết

Có 46 giải thưởng, bao gồm:

- Giải A: 1 giải, trị giá 10.000.000 đồng.

- Giải B: 5 giải, trị giá mỗi giải là 5.000.000 đồng.

- Giải C: 10 giải, trị giá mỗi giải là 3.000.000 đồng.

- Giải khuyến khích: 30 giải, trị giá mỗi giải là 1.000.000 đồng.

Thể lệ Cuộc thi cũng quy định cụ thể về việc thông báo kết quả và trao thưởng.