Tạp chí Nội chính ra mắt số đầu tiên

Thứ Sáu, 05-07-2013, 10:24
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Tạp chí Nội chính.
NDĐT- Ngày 04-7-2013, Ban Nội chính Trung ương tổ chức ra mắt Tạp chí Nội chính số đầu tiên, đánh dấu bước phát triển của Ban Nội chính Trung ương, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời cũng thể hiện quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo Ban, đặc biệt là cán bộ Tạp chí Nội chính.

Tạp chí Nội chính là một trong chín đơn vị của Ban Nội chính Trung ương được thành lập theo Quyết định số 158-QĐ/TW và 159-QĐ/TW ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị.

Là cơ quan ngôn luận của Ban Nội chính Trung ương; diễn đàn của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN); nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; thông tin tuyên truyền và giáo dục, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính và PCTN, Tạp chí Nội chính có 11 nhiệm vụ (theo Quyết định số 09-QĐ/BNCTW, ngày 21-02-2013 của Trưởng Ban Nội chính Trung ương).

Các sản phẩm bao gồm: Tạp chí in (phát hành hàng tháng) hoặc các số chuyên đề, chuyên san; Điểm báo về nội chính và PCTN (ra hàng tuần); Trang thông tin điện tử tổng hợp (ra hàng ngày); phim (phóng sự, chuyên đề, tài liệu); xuất bản sách nghiệp vụ, tài liệu; điều tra, khảo sát xã hội học về PCTN... Cùng với các nhiệm vụ Điểm báo tuần (triển khai từ cuối tháng 2-2013), Trang thông tin điện tử (khai trương ngày 28-5-2013), đến nay, Tạp chí Nội chính số đầu tiên đã hoàn thành và chính thức ra mắt.

Với năm chuyên mục, Tạp chí Nội chính số đầu tiên đã đáp ứng được một số yêu cầu, như: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và PCTN; nghiên cứu lý luận, trao đổi, tổng kết thực tiễn về công tác nội chính và PCTN; thông tin hoạt động nội chính và PCTN của các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong PCTN... Ngoài ra, Tạp chí số đầu tiên đảm bảo về hình thức, kỹ thuật và mỹ thuật.

ĐÀM VĂN LỢI