90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 18-01-2020, 11:22

NDĐT - Sáng 18-1, tại Trường Chính trị Trần Phú, Tỉnh ủy Hà Tĩnh long trọng tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Hà Tĩnh”. Hội thảo thu hút sự có mặt của nhà nghiên cứu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đến từ Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện sử Học, tỉnh Hà Tĩnh…

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, Đinh Quốc Thị nhấn mạnh: Cách đây 90 năm, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, màu cờ đỏ của Đảng như ánh sáng mặt trời chói lọi, đã xé tan màn đêm đen tối của đêm trường nô lệ, mở đường cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngay sau khi Đảng ra đời, cuối tháng 3-1930, tại bến đò Thượng Trụ (Can Lộc), Đảng bộ Hà Tĩnh được thành lập. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân Hà Tĩnh giành được nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng dân tộc. 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Hà Tĩnh là 90 năm Hà Tĩnh đồng hành cùng dân tộc, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thấm đẫm ý Đảng, lòng dân, cũng là 90 năm Đảng bộ Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh.

Trải qua các bước thăng trầm của lịch sử, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, Đảng bộ Hà Tĩnh vẫn luôn luôn giữ vững ý chí chiến đấu, bản lĩnh chính trị; năng động, sáng tạo, một lòng, một dạ phụng sự giai cấp, phục vụ nhân dân, lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác…

65 tham luận tham gia Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Hà Tĩnh” đã tập trung trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ hơn các nội dung chủ yếu như: thông qua các sự kiện ở tầng giai đoạn lịch sử, từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể để phân tích, đánh giá và khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ cách mạng; khẳng định những cống hiến của Đảng bộ, nhân dân và phong trào cách mạng Hà Tĩnh đối với sụ nghiệp cách mạng của dân tộc; đánh giá đúng những hạn chế, khuyết điểm và góp phần tổng kết, làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Hà Tĩnh trong công tác xây dựng Đảng và trong quá trình lãnh đạo xây dựng, phát triển tỉnh nhà; nhận diện đúng những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Từ đó kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của địa phương trong những năm tới.

Tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh, Ban Tuyên giáo T.Ư:

Đọc từng trang lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, không chỉ người Hà Tĩnh mà bất cứ ai ai cũng đều cảm nhận được sự xúc động, khâm phục và tự hào về tinh thần quả cảm, khí phách hiên ngang của con người nơi “đầu sóng, ngọn gió” ấy. Thông qua các nhân vật và những sự kiện, hiện tượng lịch sử dường như chỉ là “độc nhất” được hun đúc từ hồn thiêng sông núi sẽ cho chúng ta cảm hứng dâng trào.

PGS. TS Trần Thị Thu Hương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Hà Tĩnh không chỉ có truyền thống văn hiến mà còn mang đậm truyền thống yêu nước và cách mạng, kiên cường bất khuất trong đấu tranh, có tinh thần tự lực tự cường và ý thức cộng đồng sâu sắc, luôn kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chính vì vậy, đây là quê hương của nhiều chiến sĩ cánh mạng trung kiên, cống hiến cho Đảng nhiều cán bộ cách mạng xuất sắc trong các thời kỳ cách mạng.

PGS. TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sủ Đảng, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng những năm đổi mới, đặc biệt là những năm gần đây ở Hà Tĩnh vẫn tồn tại một số hạn chế: việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở có nơi, có lúc chưa kịp thời; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội hiệu quả chưa cao; việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội có thời điểm còn bị động, lúng túng; đánh giá, xếp loại đảng viên có nơi nặng về định tính…

Tin, ảnh: NGÔ TUẤN