100% đảng bộ trực thuộc T.Ư hoàn thành việc tổ chức đại hội

Thứ Hai, 02-11-2020, 16:55
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì họp báo.

Ngày 2-11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức họp báo thông tin về kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc T.Ư, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, 100% đảng bộ trực thuộc T.Ư đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm hơn so ba nhiệm kỳ gần đây, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu.

Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng; chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá. Điểm mới trong các dự thảo văn kiện là các đảng bộ đã tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng. Các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện. Việc gợi ý thảo luận được chú trọng, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, trúng theo đề án nhân sự. Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao. Cơ cấu, chất lượng cấp ủy nâng lên rõ rệt so nhiệm kỳ trước. Cấp ủy nữ chiếm 15,71%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%; bí thư cấp ủy nữ là chín đồng chí, đạt tỷ lệ 13,85% (nhiệm kỳ trước là ba đồng chí).

Cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là 11,68%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,72%. Cấp ủy có trình độ thạc sĩ trở lên là 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,17%. Tuổi bình quân của ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước; cơ bản bảo đảm ba độ tuổi trong cấp ủy; có 28 đồng chí bí thư từ 50 tuổi trở xuống, đạt tỷ lệ 43,08%. Có 27 đồng chí bí thư không là người địa phương, đạt tỷ lệ 41,54%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%.

Có được kết quả trên, trước hết là do sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, chặt chẽ, nhất quán của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư.

Cùng đó là sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự chủ động, tích cực của cấp ủy, thường vụ cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội được ban hành kịp thời, đồng bộ, cụ thể, phù hợp, sát thực tế; nội dung rõ ràng, dễ hiểu, dễ cụ thể hóa, triển khai thực hiện.

Lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành tiêu chuẩn về đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đã góp phần quan trọng trong việc lựa chọn, bầu cử và nâng cao chất lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ, công tác cán bộ đã được tiến hành chặt chẽ, bài bản, kỹ lưỡng, từ việc thể chế hóa các văn bản về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Quy trình công tác cán bộ được thực hiện theo 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan tham mưu trong công tác thẩm định nhân sự bảo đảm thận trọng, khách quan. Có sự chủ động, tham mưu kịp thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo được sự đồng thuận, thống nhất để đại hội rất thành công.

Công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, phong phú, hiệu quả, thiết thực. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định; dịch bệnh được kiểm soát tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; sự quan tâm, đồng tình và ủng hộ của nhân dân; sự đồng thuận của xã hội là nền tảng quan trọng góp phần cho thành công đại hội đảng các cấp.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
VĂN TOÁN