[Infographic] Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc

Thứ Sáu, 20-11-2020 18:15