Ðại hội Ðảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng

Thứ Sáu, 05-06-2020, 02:44

Ngày 4-6, tại Hà Nội, Ðảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Ðại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Ðại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt và toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; trong đó, có nhiều nhiệm vụ, mục tiêu hoàn thành xuất sắc. Chất lượng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phối hợp soạn thảo, rà soát, thẩm định các văn bản phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Quốc phòng không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Ðảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan văn phòng đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện tiêu biểu; các tổ chức đảng trực thuộc Ðảng bộ luôn giữ vững sự đoàn kết, ổn định, phát triển…

Thời gian tới, Ðảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng xác định, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy T.Ư, Bộ Tổng Tham mưu; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Quân ủy T.Ư, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành Quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ nghiệp vụ công tác văn phòng trong Bộ Quốc phòng; xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

★ Ngày 4-6, Ðoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư làm Trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang, kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Ðến cuối tháng 5-2020, tỉnh Tiền Giang có 121 đảng bộ và 160 chi bộ cơ sở tổ chức xong đại hội, bầu 2.095 cấp ủy viên, trong đó sai về cơ cấu cấp ủy viên 17 đồng chí, bầu khuyết 35 cấp ủy viên; bầu 492 ủy viên Ban Thường vụ, trong đó sai về cơ cấu ba đồng chí, bầu khuyết 10 đồng chí; bầu 272 bí thư, sai về cơ cấu hai đồng chí, khuyết chín đồng chí; bầu 334 phó bí thư, khuyết tám đồng chí... Tỉnh phấn đấu đến ngày 15-6 hoàn thành đại hội cấp cơ sở; đến ngày 15-8 hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ huyện và tương đương; đến ngày 15-10 hoàn thành Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Ðình Trạc nhấn mạnh, đến cuối nhiệm kỳ, tỉnh Tiền Giang thu ngân sách gấp hai lần so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo giảm một nửa; số hộ khiếu nại, khiếu kiện giảm đáng kể, đó là kết quả đáng ghi nhận. Ðến nay, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội. Tỉnh cần tiếp tục tích cực trong công tác chuẩn bị đại hội, nhất là chuẩn bị phương án nhân sự cho đại hội cấp huyện và cấp tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, tỉnh phải tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác nhân sự, thực tế cho thấy công tác này được làm chặt chẽ thì đại hội thành công. Ðồng chí lưu ý, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh phải xác định tỉnh mình đang đứng ở vị trí nào trong khu vực và trên cả nước, từ đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá; cần quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Ðảng…

Trước đó, đồng chí Phan Ðình Trạc cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thanh Hồng, các thương binh Hồ Thị Út và Nguyễn Trọng Chí (ngụ tại TP Mỹ Tho).

★ Sáng 4-6, đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Trà Vinh về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Trong những tháng đầu năm, dù chịu tác động lớn của dịch Covid-19 và tình hình hạn, mặn xâm nhập, nhưng kinh tế - xã hội của Trà Vinh vẫn phát triển ổn định; đồng thời thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách dân tộc, tôn giáo. Tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác xây dựng dự thảo văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy các cấp được chỉ đạo thực hiện đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, gắn với quy hoạch, đáp ứng về tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của Trà Vinh trong việc khắc phục những khó khăn, giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, đồng chí cho rằng các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã có sự triển khai nghiêm túc, kịp thời, chính xác. Công tác nhân sự bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, có chất lượng; tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ khá cao. Việc chuẩn bị dự thảo văn kiện chu đáo, có những đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình, chỉ rõ được nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm… Thời gian tới, cùng với tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, tỉnh cần chú trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để đại hội đảng bộ các cấp thật sự là ngày hội lớn của toàn Ðảng và toàn dân. Cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện phải bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức, thiết thực phát huy trí tuệ của toàn xã hội trên tinh thần “ý Ðảng, lòng dân”...

Dịp này, thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao cho tỉnh Trà Vinh 1,5 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương để hỗ trợ khắc phục hậu quả của tình hình hạn, mặn xâm nhập trên địa bàn.

★ Chiều 4-6, tại tỉnh Bình Thuận, Ðoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo phổ biến, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị trong toàn Ðảng bộ gồm có 14 đảng bộ trực thuộc với 470 tổ chức cơ sở đảng, 2.353 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 37.100 đảng viên. Toàn tỉnh có 28 tổ chức cơ sở đảng được chọn làm đại hội điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn năm đảng bộ cơ sở theo loại hình tổ chức đảng để tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh; chọn các Ðảng bộ huyện Hàm Tân, Ðảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp để tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở. Ðến nay, các đảng bộ cơ sở trực thuộc hai đảng bộ được chọn làm điểm của tỉnh đã tiến hành xong đại hội. Có 66,17% số tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội, bảo đảm các yêu cầu đề ra; các tổ chức cơ sở đảng còn lại sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 6-2020.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự nghiêm túc của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở được tiến hành bài bản, có đổi mới. Ðồng chí lưu ý, việc xây dựng Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh còn có nội dung trùng lặp, cần rút kinh nghiệm và tiếp tục rà soát để hoàn thiện. Công tác chuẩn bị nhân sự cần phải phát huy dân chủ và bảo đảm các nguyên tắc, chú ý cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ; xây dựng Báo cáo Chính trị ở từng cấp phải phù hợp với thực tiễn, hạn chế việc báo cáo thành tích trong các tham luận đóng góp vào Văn kiện của đại hội. Về chủ đề của đại hội, nên tập trung nhấn mạnh yếu tố đổi mới sáng tạo nhằm mục tiêu đưa Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững.

Trong thời gian làm việc tại Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã đến dự Ðại hội Ðảng bộ phường Ðức Thắng (TP Phan Thiết) nhiệm kỳ 2020 - 2025; đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ðặng, ở phường Phú Trinh, TP Phan Thiết và Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Thị Mai ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

PV và TTXVN