Xem xét các kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam

Thứ Bảy, 23-01-2021, 02:09

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam để phát triển bền vững ngành hàng không Việt Nam, trước mắt là tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Trong những năm gần đây, vận tải hàng không trong nước và khu vực tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, dịch Covid-19 gây rối loạn hoạt động kinh tế, ảnh hưởng đời sống xã hội, làm tê liệt ngành hàng không Việt Nam và thế giới. Được biết trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành những chính sách để giúp ngành hàng không phục hồi. Tuy nhiên, dự báo sắp tới ngành hàng không vẫn đứng trước khó khăn to lớn, khi dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa được kiểm soát kéo theo hoạt động vận tải hàng không quốc tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các doanh nghiệp và các nhà quản lý cần hợp tác để đưa ra những giải pháp thích hợp.

PV