Xây dựng Vân Phong trở thành khu kinh tế ven biển

Thứ Ba, 06-04-2021, 02:06

Theo Chương trình hành động phát triển Khu kinh tế (KKT) Vân Phong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Khánh Hòa tập trung xây dựng KKT Vân Phong trở thành KKT ven biển được ưu tiên tập trung đầu tư với tính chất tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ. Dự kiến giai đoạn 2021-2025, thu hút vốn đăng ký đầu tư mới vào KKT tối thiểu đạt 150 nghìn tỷ đồng, giải ngân tối thiểu đạt 75 nghìn tỷ đồng; đóng góp ngân sách trên địa bàn KKT khoảng 30-40%, giá trị công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 40% GRDP của tỉnh, giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 10 nghìn lao động...

Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp được tỉnh tập trung gồm: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT; thực hiện hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư và xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; huy động nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ các khu chức năng KKT; chú trọng công tác cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh…