Xây dựng thị trường bất động sản phát triển hài hòa

Thứ Tư, 03-06-2020, 03:05

Ngày 2-6, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam phối hợp Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam và Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam tổ chức hội thảo “Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: Những vấn đề bất cập và kiến nghị chính sách”.

Các ý kiến tại hội thảo tập trung vào điều khoản cấm phân lô bán nền, mở rộng phạm vi hạn chế phân lô bán nền. Trong đó, đi sâu bàn và phân tích về tính pháp lý của nghị định; vấn đề đất nền có hạ tầng là hàng hóa BĐS chứ không phải chỉ là đất; trong công tác xây dựng luật phải căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn, kinh nghiệm của quốc tế... Sau hội thảo, Ban tổ chức sẽ tổng kết các ý kiến gửi Chính phủ, các bộ, ngành để xây dựng thị trường BĐS phát triển hài hòa, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

PV