VRG đạt lợi nhuận vượt kế hoạch

Thứ Tư, 06-01-2021, 14:38
Lãnh đạo Đảng ủy VRG tặng bằng khen cho sáu đơn vị đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Ngày 6-1, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. 

Năm 2020, VRG chủ động đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp trong điều hành, quản lý nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt kế hoạch đề ra, phấn đấu có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông.

Cụ thể, VRG khai thác được trên 369,7 nghìn tấn cao su, thu mua 71 nghìn tấn, tiêu thụ ước đạt 440 nghìn tấn, tổng doanh thu 25,477 nghìn tấn, lợi nhuận trước thuế hơn 4,98 nghìn tỷ đồng (vượt 0,94% kế hoạch), nộp ngân sách 3,7 nghìn tỷ đồng (vượt 16% kế hoạch), thu nhập bình quân 7,64 triệu đồng/người/tháng (vượt 3,1% kế hoạch).

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG Hà Văn Khương, cho biết: “Năm 2021, VRG đặt mục tiêu doanh thu hơn 28 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 5,7 nghìn tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngoài nguồn thu và lợi nhuận từ lĩnh vực cao su, sản phẩm công nghiệp cao su, thủy điện, gỗ, VRG đang tính toán tăng thêm các nguồn thu khác như: Thoái vốn đầu tư, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hợp tác kinh doanh”.

ANH TUẤN