Vốn FDI vào TP Hồ Chí Minh đạt 1,14 tỷ USD

Thứ Hai, 03-05-2021, 00:58

Theo Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, trong gần bốn tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố đạt 1,14 tỷ USD, giảm gần 13% so cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, có 100 dự án được cấp mới giấy phép đầu tư với vốn đăng ký đạt 360 triệu USD, tập trung chủ yếu ở ngành thương nghiệp với 46 dự án và số vốn đạt 225,1 triệu USD (chiếm 62,5% vốn cấp mới). Có 30 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 403 triệu USD; trong đó, riêng một dự án của Nhật Bản hoạt động ở ngành công nghiệp chế biến - chế tạo điều chỉnh tăng 270 triệu USD. Ngoài ra, có 547 trường hợp góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đạt 377,6 triệu USD.

Cũng trong gần bốn tháng qua, vốn đầu tư từ ngân sách thành phố thực hiện được 6.524 tỷ đồng, tăng 35,5% so cùng kỳ, đạt 18,3% kế hoạch năm.  Trong đó, cấp thành phố thực hiện đạt 4.298 tỷ đồng, chiếm 65,9% và tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2020.

PV