Vĩnh Long thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thứ Tư, 02-12-2020, 14:53
Những tập thể được UBND tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020.

Ngày 2-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2014-2020. Đến dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón.

Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hàng Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 20-2-2014 về “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020. Tính đến nay, đề án đã đạt nhiều kết quả nổi bật nhờ sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Trong lĩnh vực trồng trọt, chuyển đổi đúng định hướng, giảm dần diện tích đất lúa kém hiệu quả, tăng dần diện tích cây lâu năm đã nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị trên một đơn vị trồng trọt tăng từ 119,88 triệu đồng/ha năm 2013, lên 214 triệu đồng/ha năm vào năm 2020. Diện tích gieo trồng lúa năm 2013 là 181.951 ha, giảm còn 147.672 ha năm 2020; hình thành được một số vùng chất lượng cao, diện tích lúa sử dụng giống chất lượng cao chiếm 60 đến 70% diện tích gieo trồng trong từng vụ; hình thành chuỗi giá trị sản phẩm cây lúa với hệ thống cung ứng đầu ra, sơ chế, xay xát, đóng gói chuyên nghiệp, liên kết trong sản xuất tiêu thụ…

Nổi bật là diện tích cây lâu năm tăng từ 49.934 ha năm 2013 lên 58.580 ha năm 2020 và đã hình thành nhiều vùng chuyên canh như bưởi năm roi (thị xã Bình Minh), bưởi da xanh,  sầu riêng và xoài (huyện Vũng Liêm), nhãn, chôm (huyện Long Hồ và Trà Ôn)… Một số sản phẩm đã xây dựng được nhiều hợp tác xã, có thương hiệu để tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản, tỉnh Vĩnh Long còn trú trọng đầu tư phát triển thủy lợi gắn với phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế ảnh hưởng của ngập nước, hạn và mặn xâp nhập trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao. Hệ thống thủy lợi được đồng bộ, khéo kín với hơn 94% diện tích sản xuất nông nghiệp, bảo đảm sản xuất cho người dân.

Tỉnh Vĩnh Long còn đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ thúc đẩy làng nghề. Tính đến nay, Vĩnh Long có 92 làng nghề truyền thống, trong đó 29 làng nghề được UBND tỉnh công nhận. Triển khai thực hiện Chương trình OCOP (mỗi xã phường một sản phẩm) trên địa bàn tỉnh đã có 19 sản phẩm được công nhận (năm sản phẩm đạt bốn sao và 14 sản phẩm đạt ba sao); xây dựng Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với 35 mặt hàng, một số địa phương đưa chương trình OCOP vào chỉ tiêu nghị quyết hằng năm và nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đánh giá cao những kết quả đạt được của đề án nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương và các ngành rà soát vùng quy hoạch tái cơ cấu, chuyển đổi sao cho hiệu quả, thiết thực; Xây dựng trung tâm giống cho từng sản phẩm chủ lực ở địa phương; Tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn, để có sự phối hợp, đồng thuận, liên kết ổn định sản xuất. Trong đó, đặc biệt chú ý vai trò chủ thể của nhân dân gắn kết với doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao các sản phẩm chủ lực, tăng cường quản lý chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các chính sách hỗ trợ, quan tâm công tác xúc tiến đầu tư, ổn định đầu ra cho từng sản phẩm, nâng cao đời sống người dân.

Vĩnh Long thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp -0
 Những cá nhân được UBND tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triền bền vững giai đoạn 2014-2020.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho tám tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triền bền vững giai đoạn 2014-2020.

BÁ DŨNG